Giften & Donaties

Emmer-Erfscheidenveen

                   

Naast dat u Vriend van buurtvereniging “Emmererf” kunt worden is er ook de mogelijkheid om eenmalige gift of donatie te doen.

Wilt u met uw donatie of gift uw gegevens vermelden zodat wij u kunnen bedanken? Ook anonieme giften & donaties zijn uiteraard welkom.

Alleen kunnen wij u dan uiteraard niet persoonlijk bedanken.

U kunt uw gift of donatie overmaken naar: Buurtvereniging Emmererf met rekeningnummer:

Rabobank: NL73RABO00317142860

De vlag gaat uit. Hartelijk dank!