Plannen

Emmer-Erfscheidenveen

Ons buurthuis “de Stobbe”

Het energieverbruik van ons dorpshuis de Stobbe moet worden aangepast. Met name de linkerkant van het gebouw waar kinderopvang “Dribbel” is gevestigd en de daarachterliggende peuterclub worden verwarmd door een 45 jaar oude gasketel. Bovendien is luchtverwarming een systeem wat tegenwoordig net meer echt duurzaam kan worden genoemd.

Naast de noodzakelijke verduurzaming van het gebouw missen we ook een ontmoetingsruimte waar je zomaar even binnen kunt lopen om een kopje koffie te drinken, een drankje te nemen of gewoon gezellig samen naar sport te kijken.

We willen in deze ruimte ook een darthoek maken en het biljart onderbrengen. Kortom het idee is om er een huiskamer café in te richten. We zijn bezig de barruimte te verbinden met de voormalige peuterclub door de muur eruit te breken. Een nieuw muurtje zorgt ervoor dat de rechterkant van het gebouw kan worden afgesloten van het nieuwe gedeelte.

De verwarming wordt gerealiseerd door het aanbrengen van vloerverwarming die wordt gevoed door een warmtepomp. De verlichting wordt verduurzaamd, zodat de linkerkant van het gebouw de duurzaamheidstoets met glans kan doorstaan.

We zoeken de sfeer van een bruin cafe waar iedereen zich thuis voelt.

De aanpassing is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de NAM. De provincie drenthe bied mogelijkheden om verduurzamen van de Stobbe te financieren. De gemeente Emmen heeft ingestemd met het gebruiken van ons EOP budget en tenslotte zorgt een grote groep vrijwilligers voor de realisatie.

Wij nodigen u vast uit om te komen kijken en gebruik te maken van deze nieuwe faciliteit. We informeren u ter zijner tijd over de openingstijden.

*****************************************************************************************************

 

Emmererf op weg naar 5 Sterrendorp.

De BOKD

De BOKD is een maatschappelijke organisatie en heeft een ledennetwerk van 245 dorpen en dorpshuizen. Deze leden vormen de kern van de vereniging. De BOKD zet zich in voor een leefbaar Drenthe met een vitaal platteland. Ze ondersteunen krachtige, energieke en duurzame dorpsorganisaties waar de bewoners, uitgaande van de collectieve kracht van de samenleving, zorg hebben voor elkaar.

Uitgangspunt hierbij is dat de huidige dorps-voorzieningen (zoals bijvoorbeeld dorpshuizen, openbaar vervoer, bibliotheken en sportvoorzieningen) behouden blijven. De inkleuring van het toekomstbeeld doet BOKD aan de hand van 5 thema’s:

  • Duurzame dorpen
  • Samen slimmer
  • Zorgzame dorpen
  • Elk dorp een dak
  • Klaar voor de toekomst

 

De Vijf Sterren

De vijfsterren zijn als het ware de vijf levensaders van woon -en leefplezier van een dorp. Dit zijn:

  • Identiteit, traditie en cultuur
  • Ontmoeting en  verenigingsleven
  • Zelforganisatiekracht
  • Zorg voor elkaar
  • Leren van elkaar

Het vijfsterrentraject kent 5 stappen:

1. Verkennen en inventariseren (huiskamergesprekken)

2. In de spiegel kijken (analyse)

3. Goed nadenken en plan maken

4. Delen met het dorp (presentatie)

5. Borgen ( zorg dat het gebeurt)

 

Stand van zaken

Uitnodigingen en huiskamergesprekken vonden plaats in het laatste kwartaal van 2019 en begin 2020 zijn de gesprekken en initiatieven gedocumenteerd. En toen kwam corona. Net zoals in de rest van de wereld viel het publieke leven helemaal stil. In september bedachten we dat met inachtneming van passende maatregelen er wel weer enige vorm van overleg mogelijk zou moeten zijn. Ook dat liep weer hopeloos vast.

Stand van zaken is dat we de moed niet verliezen. Er komt ook voor Emmer Erf en haar inwoners weer een tijd dat we corona beheersen of er mee leren omgaan. Of en hoe de wereld veranderd weten we niet, maar onze kernwaarden zullen we ook dan meer dan ooit nodig zijn. Want we blijven trots op onze identiteit en tradities, we willen elkaar blijven ontmoeten, waarbij we niet afhankelijk willen zijn. We blijven zorgen voor elkaar en zijn vast voornemens daarvan en van elkaar te leren. Kortom werk aan de winkel.

Wij, het bestuur van Emmererf (PBEE), blijven ons inzetten om van ons mooie dorp een 5-sterrendorp te maken. We gaan dat doen onder onze nieuwe naam “Emmer Erf”. Het wapen van Emmer-Erfscheidenveen, wat het looppad door het veen symboliseert, zal voor u en ons het symbool zijn om samen te zorgen voor ons dorp en zijn tradities. Wij willen er zijn voor Emmer Erf en haar inwoners.

Geen bericht gevonden