Notulen algemene ledenvergadering

Emmer-Erfscheidenveen

                                                                                                     

Notulen algemene ledenvergaderingen:

* Notulen algemene ledenvergadering 2019: klik hier.

*Notulen ledenvergaderingen van 2020 t/m 2022 zijn er niet i.v.m. Corona.

*Notulen algemene ledenvergadering maandag 31 juli 2023: klik hier.

*Notulen algemene ledenvergadering maandag 1 augustus 2023: klik hier.

* Notulen algemene ledenvergadering 19 februari 2024: klik hier